เป้าหมายต่อไป 1450 จุด


3 comments
Bajang17 2 months ago on Tue 7 Jul, 2020 14:17 / 2 months ago
S2M Silver Member

1400 ก็เหนื่อยแล้วครับ

NATSUWAT 2 months ago on Tue 7 Jul, 2020 20:14 / 2 months ago แก้ไขล่าสุด: Tue 7 Jul, 2020 20:22 / 2 months ago
S2M Silver Member

รู้ยัง วันนี้ท่านเจ้ามือพากระโดดขึ้น แล้วเป็นสีอะไร มันจะ side way จนต้องร้องขอชีวิต

NATSUWAT 2 months ago on Wed 8 Jul, 2020 16:41 / 2 months ago
S2M Silver Member

STGT ใครชอบ เจ้ายกบริษัทให้แล้วนะครัย เอาไปเลย