เหมือนหุ้นไม่ค่อยเต็มใจบวก


2 comments
Bajang17 11 months ago on Thu 26 Sep, 2019 10:56 / 11 months ago
S2M Silver Member

รีบาวด์ตามระลอกคลื่นแค่นั้นครับ

ยังชักไม่ครบคลื่นขาลง

Levine5 11 months ago on Thu 26 Sep, 2019 10:59 / 11 months ago
S2M Silver Member

ขึ้นเพื่อลงต่อครับ ดูจากวอลุมวันนี้แล้วลากง่าย ทุบง่าย