แกะพอร์ตตำนาน VI ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

การลงทุนหุ้นแนวเน้นเลือกลงทุนในหุ้นคุณค่า หรือหุ้นระยะยาว แพร่หลายอย่างมากในเมืองไทยมากกว่า 10 ปี และหนึ่งในตำนานของนักลงทุนแนว VI ที่ผู้คนต่างให้ความเคารพและยึดถือเป็นแบบอย่างนั้นคือ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นักลงทุนในตำนาน โดยแนวคิดของดร.นิเวศน์ คือการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี และอยู่ในธุรกิจที่มีอนาคต ไม่ผันผวนหรือผันกับภาวะเศรษฐกิจที่น้อยกว่า รวมถึงจะซื้อหุ้นในมูลค่าที่เหมาะสมเท่านั้น

             

ด้วยความเคารพของกองบรรณาธิการ WEALTHY THAI จึงขออนุญาตในการแกะพอร์ตของดร.นิเวศน์ ซึ่งการแกะพอร์ตวันนี้ เรานำเสนอเฉพาะการลงทุนของดร.นิเวศน์ ทั้งนี้จากการแกะพอร์ตของเรา พบว่า ดร.นิเวศน์ ถือหุ้น 1,224 ล้านบาท โดยถือหุ้นอยู่ประมาณ 5 หลักทรัพย์

 

ได้แก่


QH                   496.79 ล้านบาท

TCAP                496.34 ล้านบาท

BAFS                114.37 ล้านบาท

EASTW             101.82 ล้านบาท

METCO              15.07 ล้านบาท

 

ไม่รวมสมาชิกในครอบครัวของดร.นิเวศน์ที่ถือหุ้นชื่อดังอย่าง CPALL หรือ MC ที่เป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งการลงทุนของดร.นิเวศน์ มีทั้งการลงทุนโดยตรงและการลงทุนผ่านครอบครัว ดังนั้นในคราวหน้า เราจะมาดูกันว่า ครอบครัวเหมวชิรวรากรถือหุ้นอะไรบ้าง และน่าสนใจขนาดไหน

 

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลจาก