ไม่รุลงเพราะอะไร

CPN เมื่อวานบวกแรงพอเข้าใจได้

CENTEL ไม่บวก แถมลงแรงอีก

สงสัยการท่องเที่ยวจะแย่