ทันหุ้น-สู้โควิด : UWC ปรับโครงสร้าวธุรกิจโดยมุ่งเน้นธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจเสาเทเลคอม คาดจะสร้างรายได้และกำไรในระยะยาว โดยขณะนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการเสาโทรคมนาคมกับหน่วยงานกำกับด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมคมในต่างประเทศแล้ว ขณะที่หยุดดำเนินธุรกิจที่ขาดทุนและไม่ใช่ธุรกิจหลัก 

 

นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC เปิดเผยว่า ในปี 2563 บริษัทได้เริ่มโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโทรคมนาคมในต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่จะสามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทได้ในระยะยาว  ส่วนธุรกิจในประเทศด้านธุรกิจไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีแผนเปิดประมูลโครงการเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อยในปีนี้  แต่จากการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางกฟผ.จึงได้เลื่อนการเปิดประมูลโครงการออกไปประมาณ 2-3 เดือน   ส่วนธุรกิจเสาเทเลคอม ทาง UWC ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ให้บริการเสาโทรคมนาคมกับหน่วยงานกำกับด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมคมในต่างประเทศแล้ว   

 

ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ ด้วยการหยุดดำเนินธุรกิจในบริษัทย่อยที่ขาดทุนและไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Non-Core Business) ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างทีมบริหารที่จะช่วยกันสร้างวิธีการทำงานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านการผลิต การควบคุมต้นทุน และการติดตามกำกับธุรกิจที่เข้าไปลงทุน  รวมถึงการลงทุนเครื่องจักรใหม่ที่มีความทันสมัยและประสิทธิภาพสูง    โดยทั้งหมดที่ได้ดำเนินการมา จะส่งผลดีให้กับผลการดำเนินงานของ UWC ต่อไป

 

สำหรับผลดำเนินงานไตรมาส 1/63 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 39.59  ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 149 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่ขาดทุนขั้นต้นกว่า 80 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม (EBITDA) 13.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 85 ล้านบาท

 

ส่วนรายได้รวมในไตรมาสแรกปีนี้ที่  257 ล้านบาท ลดลง 27 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นรายได้ธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคมประมาณ 136  ล้านบาท ลดลง 50.87%   เนื่องจากลูกค้าปรับแผนรับสินค้าบางส่วน จึงทำให้ยังไม่ได้รับรู้รายได้ตามยอดที่ผลิตในไตรมาสแรก  ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้า มีรายได้จากการขายไฟฟ้า 122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน  

 

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าได้มีการปรับปรุงส่วนที่สำคัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้เดินเครื่องได้ต่อเนื่องดีขึ้นกว่าช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานในธุรกิจโรงไฟฟ้าจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกว่าช่วง 1-2 ปีก่อน โดย UWC ได้ว่าจ้างบริษัทที่มีความชำนาญในการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) ซี่งมีการรับประกันปริมาณขายไฟและต้นทุนการผลิตไฟฟ้าทั้ง 3 โรง 

https://www.thunhoon.com/article/223604