• ค่าหนังสือ
** หลังจากที่ท่านได้แจ้งยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว admin จะทำการตรวจสอบและแจ้งรายละเอียดเพื่อยืนยันสถานะการชำระเงินกลับไปให้ท่านทางอีเมล์นะครับ
 
ชื่อ-สกุล *
อีเมล์ *
ชำระค่า *
รหัสการสั่งซื้อ / สั่งจอง *
จำนวนเงิน *
วันที่ชำระ *
เวลาโดยประมาณ *
ชำระเข้าธนาคาร
ไฟล์ Slip *
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB
เพิ่มเติม
 
ชื่อผู้ใช้ (Username) *
จำนวนเงิน *
วันที่ชำระ *
เวลาโดยประมาณ *
ชำระเข้าธนาคาร
ชำระค่า
แนบไฟล์ Slip
เพิ่มเติม