ชื่อหนังสือ : แผน 9 ขั้น ปั้นคุณเป็นเศรษฐี (หนังสือแปล)

ชื่อผู้เขียน : Roger James Hamilton

เกริ่นนำ : คู่มือพร้อมแบบทดสอบ เพื่อค้นหาความถนัดและตรวจสอบระดับความมั่งคั่งของคุณ เพื่อเดิมตามแผน 9 ขั้น สู่ความมั่งคั่งยั่งยืน

ลด 10% เหลือราคา 310 บาท

จากราคาปกติ 345 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ “แผน 9 ขั้นปั้นคุณเป็นเศรษฐี” The Millionaire Master Plan เล่มนี้เป็นเหมือนแผนที่การเดินทางไปสู่ความสำเร็จ ทำให้ผมเห็นภาพชัดเจน จนสามารถนำไปลงมือทำ ได้ผลลัพธ์ตามที่ผมคาดหวัง และเป็นรูปแบบที่เหมาะกับความเป็นตัวของตัวเอง (Natural Flow) โดยที่คุณจะรู้สึกว่ามันง่าย เข้ากับตัวคุณมากกว่าที่คิด และช่วยให้คุณไปได้ไกลกว่าที่เคยผมเอง และผ็เข้าร่วมสัมมนาของผมหลายท่านได้ยกระดับตัวเองในประภาคารแห่งความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาเพียง 6-12 เดือน

สารบัญ

1. ความเป็นอัจฉริยะในแบบของคุณ

2. ประภาคารแห่งความมั่งคั่ง (Wealth Lighthouse)?

3. จากระดับใต้สีแดง สู่ระดับสีแดง : จากเหยื่อ (Victim) สู่ ผู้เอาตัวรอด (Survivor)?

4. จากระดับสีแดงสู่ระดับสีส้ม : จากผู้เอาตัวรอด (Survivor) สู่ มนุษย์งาน (Worker)

5. จากระดับสีส้มสู่ระดับสีเหลือง : จากมนุษย์งาน (Worker) สู่ นักดนตรี (Player)

6. จากระดับสีเหลืองสู่ระดับสีเขียว : จากนักดนตรี (Player) สู่ นักดนตรีนำ (Performer)

7. จากระดับสีเขียวสู่ระดับสีน้ำเงิน : จากนักดนตรีนำ (Performer) สู่ วาทยากร (Conductor)?

8. จากระดับสีน้ำเงินสู่ระดับที่อยู่เหนือขึ้นไป : จาก วาทยากร (Conductor) สู่ ผู้สร้างตำนาน (Legend)?

คำนิยม
The Millionaire Master Plan หรือในชื่อไทยว่า ?แผน 9 ขั้น ปั้นคุณเป็นเศรษฐี? นี้ คือพิมพ์เขียวดีๆ ระดับโลกที่ร่างโครงสร้างให้เห็นทั้งระดับขั้นของรายได้และความรวย

เริ่มต้นจากการลงแรงแลกเงิน จนถึงการอยู่เฉยๆ ก็มีเงินทองไหลเข้ามาสู่กระเป๋าเอง หลังจากเปิดอ่าน จะเริ่มเข้าใจในจุดที่เราเป็นอยู่ ไปถึงการได้เริ่มวางแผนและลงมือทำแบบถูกต้องตามขั้นตอน

ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
0
สอบถามข้อมูล