ชื่อหนังสือ : สร้างโลกธุรกิจใหม่ด้วย Line@

ชื่อผู้เขียน : ภญ.โสภา พิมพ์สิริพาณิชย์

เกริ่นนำ : ?คู่มือสอนวิธีการใช้ Line@ อย่างมืออาชีพ ผ่าน Mobile Application และ PC โดยคุณโซอี้ ผู้สอบได้ LINE@ Certified Trainer คนแรกของประเทศไทย เป็นแมนวลบุ๊กที่จะช่วยให้คนทำ SME หรือทำธุรกิจออนไลน์เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น ด้วยเทคนิคการทำการตลาดทุกเม็ดจากฟีเจอร์ Line@ พิเศษในเล่มมีแทรก QR Code อธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจน?

ราคา 220 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

“คู่มือสอนวิธีการใช้ Line@ อย่างมืออาชีพ ผ่าน Mobile Application และ PC โดยคุณโซอี้ ผู้สอบได้ LINE@ Certified Trainer คนแรกของประเทศไทย   เป็นแมนวลบุ๊กที่จะช่วยให้คนทำ SME หรือทำธุรกิจออนไลน์เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น  ด้วยเทคนิคการทำการตลาดทุกเม็ดจากฟีเจอร์ Line@ พิเศษในเล่มมีแทรก  QR Code  อธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจน” 

คำนิยม
หนังสือสอนวิธีการใช้ Line@ อย่างมืออาชีพ ทั้งผ่าน Mobile Application และ PC ที่จะช่วยให้ SME สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นด้วยเทคนิคการทำการตลาดทุกเม็ดจากฟีเจอร์ Line@ โดยคุณโซอี้ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพาณิชย์ LINE@ Certifiled trainer คนแรกของประเทศไทย
ภญ.โสภา พิมพ์สิริพาณิชย์
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
0