ชื่อหนังสือ : Airbnb เปลี่ยนห้องว่างให้ทำเงิน

ชื่อผู้เขียน : ปุญชรัสมิ์ เลิศวัฒนาสมบัติ

เกริ่นนำ : ?แมนวลบุ๊ก คู่มือแนะนำวิธีเปลี่ยนห้องว่างให้กลายเป็นเงิน โดยการเอาห้องพัก หรือ Asset ที่มีเข้าร่วมลงทุนกับสตาร์ทอัพที่กำลังมาแรงอย่าง Airbnb เป็นทางออกที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีคอนโดติดดอยอยู่ เล่มนี้จะบอกวิธีการสมัครอย่างละเอียดทุกขั้นตอน อาจจบปุ๊บ ถ้ามีห้องอยู่ ก็ลงมือทำได้เลย?

ราคา 220 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

“แมนวลบุ๊ก คู่มือแนะนำวิธีเปลี่ยนห้องว่างให้กลายเป็นเงิน  โดยการเอาห้องพัก หรือ Asset ที่มีเข้าร่วมลงทุนกับสตาร์ทอัพที่กำลังมาแรงอย่าง Airbnb เป็นทางออกที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีคอนโดติดดอยอยู่ เล่มนี้จะบอกวิธีการสมัครอย่างละเอียดทุกขั้นตอน อาจจบปุ๊บ ถ้ามีห้องอยู่ ก็ลงมือทำได้เลย”

คำนิยม
airbnb นี้ อาจจะถูกจริตกับคุณก็ได้ ถ้าคุณมี asset บางอย่างอยู่ที่สามารถนำมาใช้ได้
ปุนย์ชรัสมิ์ เลิศวัฒนาสมบัติ
0