ชื่อหนังสือ : Airbnb เปลี่ยนห้องว่างให้ทำเงิน

ชื่อผู้เขียน : ปุญชรัสมิ์ เลิศวัฒนาสมบัติ

เกริ่นนำ : ?แมนวลบุ๊ก คู่มือแนะนำวิธีเปลี่ยนห้องว่างให้กลายเป็นเงิน โดยการเอาห้องพัก หรือ Asset ที่มีเข้าร่วมลงทุนกับสตาร์ทอัพที่กำลังมาแรงอย่าง Airbnb เป็นทางออกที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีคอนโดติดดอยอยู่ เล่มนี้จะบอกวิธีการสมัครอย่างละเอียดทุกขั้นตอน อาจจบปุ๊บ ถ้ามีห้องอยู่ ก็ลงมือทำได้เลย?

ลด 10% เหลือราคา 220 บาท

จากราคาปกติ 245 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

“แมนวลบุ๊ก คู่มือแนะนำวิธีเปลี่ยนห้องว่างให้กลายเป็นเงิน  โดยการเอาห้องพัก หรือ Asset ที่มีเข้าร่วมลงทุนกับสตาร์ทอัพที่กำลังมาแรงอย่าง Airbnb เป็นทางออกที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีคอนโดติดดอยอยู่ เล่มนี้จะบอกวิธีการสมัครอย่างละเอียดทุกขั้นตอน อาจจบปุ๊บ ถ้ามีห้องอยู่ ก็ลงมือทำได้เลย”

คำนิยม
airbnb นี้ อาจจะถูกจริตกับคุณก็ได้ ถ้าคุณมี asset บางอย่างอยู่ที่สามารถนำมาใช้ได้
ปุนย์ชรัสมิ์ เลิศวัฒนาสมบัติ
0
สอบถามข้อมูล