ชื่อหนังสือ : เพราะตรงสีถึงมีหมื่นล้าน

ชื่อผู้เขียน : ภาววิทย์ กลิ่นประทุม,พงษ์ระพี บูรณสมภพ

เกริ่นนำ : ตามทฤษฎีของ Birkman คนเราแบ่งเป็น 4 สี แดง เขียว เหลือง น้ำเงิน แต่ละสีจะมีจุดเด่น จุดอ่อน ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนสีไหน แล้วทำงานให้ตรงสีของคุณ และเลือกคนมาช่วยงานให้ตรงกับสีของเขา หรือเติมในสีที่ขาด ชีวิตก็จะรุ่ง นอกจากเรื่อง ?สี? แล้ว การเรียนรู้เรื่องความคิดต่างของคนแต่ละยุค ยังจะมีประโยชน์กับคุณมากๆ ในการที่คุณยังจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับคนหลายหลายยุค เมื่อคุณอ่านเล่มนี้จบ คุณจะสามารถดึงเอาจุดแข็ง และเลี่ยงจุดอ่อนของเขา มาเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตและสร้างฐานะของคุณเองได้

ลด 10% เหลือราคา 239 บาท

จากราคาปกติ 265 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

ตามทฤษฎีของ Birkman คนเราแบ่งเป็น 4  สี แดง เขียว เหลือง น้ำเงิน   แต่ละสีจะมีจุดเด่น  จุดอ่อน  ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนสีไหน  แล้วทำงานให้ตรงสีของคุณ และเลือกคนมาช่วยงานให้ตรงกับสีของเขา หรือเติมในสีที่ขาด  ชีวิตก็จะรุ่ง

 นอกจากเรื่อง “สี” แล้ว การเรียนรู้เรื่องความคิดต่างของคนแต่ละยุค ยังจะมีประโยชน์กับคุณมากๆ ในการที่คุณยังจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับคนหลายหลายยุค   เมื่อคุณอ่านเล่มนี้จบ คุณจะสามารถดึงเอาจุดแข็ง และเลี่ยงจุดอ่อนของเขา มาเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตและสร้างฐานะของคุณเองได้

คำนิยม
นอกจากเรื่อง "สี" แล้ว การเรียนรู้เรื่องความคิดต่างของคนแต่ละยุค ยังจะมีประโยชน์กับคุณมากๆ ในการที่คุณยังจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับคนหลายหลายยุค บางทีคุณอาจรู้จักเขามากกว่าที่เขารู้จักตัวเองก็ได้

ภาววิทย์ กลิ่นประทุม,พงษ์ระพี บูรณสมภพ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
0