ชื่อหนังสือ : WaveRiders โต้คลื่นหุ้นรู้ทันเทคนิค (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อผู้เขียน : ประกาศิต ทิตาราม

เกริ่นนำ : หนังสือเล่มนี้ จะช่วยเปิดประตูการเรียนรู้ทางเทคนิคอลให้ผู้ที่สนใจ เรียนรู้ทางเทคนิคอลทั้งมือใหม่และมือเก่า เพราะเนื้อหาในเล่มจะกล่าวถึงแนวคิดการลงทุนทางเทคนิค ตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงประยุกต์ใช้งานจริง ในสภาวะตลาดจริง ได้อย่างถูกต้อง โดย "นักโต้คลื่นหุ้น" ตัวจริง อย่างอาจารย์ปุย ประกาศิต ทิตาราม (WaveRiders)

ลด 10% เหลือราคา 200 บาท

จากราคาปกติ 225 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ จะช่วยเปิดประตูการเรียนรู้ทางเทคนิคอลให้ผู้ที่สนใจ เรียนรู้ทางเทคนิคอลทั้งมือใหม่และมือเก่า เพราะเนื้อหาในเล่มจะกล่าวถึงแนวคิดการลงทุนทางเทคนิค ตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงประยุกต์ใช้งานจริง

ในสภาวะตลาดจริง ได้อย่างถูกต้อง โดย "นักโต้คลื่นหุ้น" ตัวจริง อย่างอาจารย์ปุย ประกาศิต ทิตาราม (WaveRiders)

คำนิยม
ประตูแห่งการเรียนรู้ทางเทคนิคอล กำลังเปิดรับคุณแล้ว !!!

ประกาศิต ทิตาราม
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
0
สอบถามข้อมูล