ชื่อหนังสือ : 3 Pass Action ทางเลือกทำกำไร สายเทคนิค

ชื่อผู้เขียน : วิน ศราชัยนันทกุล

เกริ่นนำ : หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นศาสตร์ทาง Technicalรูปแบบหนึ่ง ซึ่งทรงประสิทธิภาพมาก นั่นคือ 'การอ่านโครงสร้างราคา' ผ่านการมองจุดกลับตัวที่เกิดขึ้นบน Median Line ตามแนวความคิดของ Dr.Alan Andrew ผู้คิดค้นเครื่องมือทรงพลังอย่าง Andrew's Pitchfork เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเก็งกำไรอย่างเป็นระบบ สามารถวางกลยุทธ์ในการเก็งกำไร / การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อนำ Andrew's Pitchfork มาผนวกใช้กับแนวคิดที่ผมประยุกต์และคิดค้นอย่าง "3 Pass Action" ก็ยิ่งทำให้เกมการลงทุน และการเก็งกำไรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลด 10% เหลือราคา 220 บาท

จากราคาปกติ 245 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นศาสตร์ทาง Technicalรูปแบบหนึ่ง ซึ่งทรงประสิทธิภาพมาก นั่นคือ 'การอ่านโครงสร้างราคา' ผ่านการมองจุดกลับตัวที่เกิดขึ้นบน Median Line ตามแนวความคิดของ Dr.Alan Andrew ผู้คิดค้นเครื่องมือทรงพลังอย่าง Andrew's Pitchfork เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเก็งกำไรอย่างเป็นระบบ สามารถวางกลยุทธ์ในการเก็งกำไร / การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อนำ Andrew's Pitchfork มาผนวกใช้กับแนวคิดที่ผมประยุกต์และคิดค้นอย่าง "3 Pass Action" ก็ยิ่งทำให้เกมการลงทุน และการเก็งกำไรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำนิยม
ถ้าหุ้นในตลาดทำนิวไฮ แต่ยังไม่เกิดกำไร หรือพอร์ตการลงทุนไม่โต นั่นต้องหันมาพิจารณารูปแบบการลงทุนที่ทำอยู่ว่ามีอะไรผิดอยู่หรือไม่

วิน ศราชัยนันทกุล
0