ชื่อหนังสือ : (ก่อน) เวลาสุดท้าย

ชื่อผู้เขียน : สหรัฐ มานิตยกุล (โปรเชน)

เกริ่นนำ : จากค่าเฉลี่ยของมนุษย์ในการมีชีวิตคือ 70 ปี ใช้เวลาประมาณ 25,500 วัน หรือราว 610,000 ชั่วโมง ในเวลาทั้งหมด- เราต้องใช้มันไปกับการนอนวันละ 8 - 9 ชั่วโมง นั่นคือเวลาประมาณ 220,000 ชั่วโมง ที่เราอยู่ในโลกของความฝัน และอีก 390,000 ชั่วโมงที่เหลือ คือการใช้ชีวิตในโลกของความจริง ทุกช่วงเวลาตามกรอบที่มนุษย์สร้างขึ้น มีความเชื่อมโยงกันอยู่ในชั่วโมงเหล่านั้นเสมอ และทุกการเชื่อมโยงกันนั้นกำลังตั้งคำถามกับเราว่า ?เราได้ทุ่มเทให้กับช่วงเวลาของเรา...เต็มที่หรือยัง??

ลด 10% เหลือราคา 200 บาท

จากราคาปกติ 220 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

จากค่าเฉลี่ยของมนุษย์ในการมีชีวิตคือ 70 ปี ใช้เวลาประมาณ 25,500 วัน หรือราว 610,000 ชั่วโมง ในเวลาทั้งหมด– เราต้องใช้มันไปกับการนอนวันละ 8 – 9 ชั่วโมง นั่นคือเวลาประมาณ 220,000 ชั่วโมง ที่เราอยู่ในโลกของความฝัน และอีก 390,000 ชั่วโมงที่เหลือ คือการใช้ชีวิตในโลกของความจริง

 

ทุกช่วงเวลาตามกรอบที่มนุษย์สร้างขึ้น มีความเชื่อมโยงกันอยู่ในชั่วโมงเหล่านั้นเสมอ และทุกการเชื่อมโยงกันนั้นกำลังตั้งคำถามกับเราว่า “เราได้ทุ่มเทให้กับช่วงเวลาของเรา...เต็มที่หรือยัง?”

 

“ความสุข” หรือ “ความทุกข์”

เรามาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันผ่านมุมมองและประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของผม และหวังว่าท้ายที่สุดแล้วทุกคนจะหาคำตอบนั้นเจอด้วยตัวเองนะครับ
คำนิยม
"ความสุข" หรือ "ความทุกข์" เรามาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันผ่านมุมมองและประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของผม และหวังว่าท้ายที่สุดแล้วทุกคนจะหาคำตอบนั้นเจอด้วยตัวเองนะครับ

สหรัฐ มานิตยกุล (โปรเชน)
0