ชื่อหนังสือ : ชุด New year New you

ชื่อผู้เขียน : นักเขียน 2morrow Group

เกริ่นนำ : เหมาะกับบุคคลทั่วไป ชุดนี้จะเน้นเป็นไอเดียการตั้งเป้าหมาย และค้นหาตัวเอง ให้คุณสามารถทำตามได้ เมื่ออ่านแล้วคุณจะมีเป้าหมาย รู้คุณค่าของเวลา และไม่ยอมให้เวลานั้นเสียเปล่า

ราคา 999 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป
0