ชื่อหนังสือ : ชุด สร้างธุรกิจให้ปัง

ชื่อผู้เขียน : นักเขียน 2morrow Group

เกริ่นนำ : เหมาะกับคนที่เริ่มทำธุรกิจ อยากให้ธุรกิจขยาย เพราะชุดนี้ จะรวบรวมแนวคิดในการทำธุรกิจ จนถึงแชร์ความล้มเหลวของการทำธุรกิจ

ราคา 999 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป
0