ชื่อหนังสือ : ชุด เทรดขั้นเทพ

ชื่อผู้เขียน : นักเขียน 2morrow Group

เกริ่นนำ : เหมาะสำหรับนักลงทุนสายเทคนิค ที่หาเทคนิคกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อนำไปเทรดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ราคา 999 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

เหมาะสำหรับนักลงทุนสายเทคนิค ที่หาเทคนิคกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อนำไปเทรดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

0