ชื่อหนังสือ : แผนการเงิน ฉบับใช้ได้ตลอดชีพ

ชื่อผู้เขียน : มงคล ลุสัมฤทธิ์

เกริ่นนำ : คู่มือให้ทุกคนได้ลุกขึ้นมาวางพิมพ์เขียวทางการเงิน ภายใต้หลักการคนรวย หาเงินเก่ง เก็บเงินอยู่ และบริหารเงินเป็น

ลด 10% เหลือราคา 221 บาท

จากราคาปกติ 245 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

คุณมงคล ลุสัมฤทธิ์ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เป็นทั้งนักปฏิบัติ และ ยังเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนทางการเงิน ลุกขึ้นมาถ่ายทอด  “ แผนการเงิน ฉบับใช้ได้ตลอดชีพ "  เพื่อเป็นคู่มือให้ได้ทุกคนลุกขึ้นมาวางพิมพ์เขียวทางการเงิน

เริ่มจากศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องการอย่างลึกซึ้ง

แล้ววางเป้าหมายในการเกษียณ

ก่อนจะลงมือวางแผนการเงินกัน

หลังจากนั้นก็ลงมือทำตามแผน ชีวิตมีทิศทาง

ความแตกต่างระหว่างชีวิตที่มีแผนกับไม่มีแผนก็คือ การรู้ กับ การไม่รู้ ว่าสิ่งที่ทำอยู่ในตอนนี้มากไป หรือน้อยไป กับความพอเพียงในอนาคต

การไม่มีแผนทางการเงิน อาจจะทำให้เรามีชีวิตที่ชิลเกินไป ง่ายเกินไป หรือ ฟุ่มเฟือยเกินไป

แต่เมื่อมีแผน ที่มาพร้อมวินัย  การใช้ชีวิตก็จะชัดขึ้น และยังมีเวลาบริหารจัดการกับการแบ่งปันแก่สังคมได้มากขึ้นอีกด้วย

สารบัญ

1. อิสรภาพแบบนี้ดีกว่าไหมครับ
2. 6 สิ่งที่คนจะสำเร็จทางการเงินต้องมี
3. 10 คำถามเรื่องเงิน
4. ชีวิตนี้ต้องหาเงินเท่าไร
5. ฝันของคุณ...คุณต้องปกป้องเอง
6. ความรวยที่คุณควรมี
7. กาแฟแก้วเดียว
8. เทคนิคการเงินจากแม่โนบิตะ
9. รอยรั่วของเงินออม
10. เป็นหนี้แบบมีสาระ

คำนิยม
เราคงไม่สามารถางแผน ได้ว่าเมื่อไหร่ ?วันนั้น? จะมาถึง...แต่สิ่งที่เราสามารถรับมือได้คือ ?การวางแผนเตรียมตัวให้พร้อม เมื่อวันหนึ่งวันนั้นมาถึงจริงๆ?
พญ. ตวงทรัพย์ ปิณจีเสคิกุล

Put the right man to the right job
คำกล่าวอมตะนี้ที่ถูกต้องอย่างที่สุด เราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแต่ต้องให้คนรู้เรื่องนั้นจริงๆ มาทำ
ธัญญพัฒน์ ธนผดุงเกียรติ
0