ชื่อหนังสือ : Branding & Marketing SHORTCUT

ชื่อผู้เขียน : โซอี้ - ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์

เกริ่นนำ : สรุปความรู้เรื่องการตลาดและการสร้างแบรนด์ แบบ SHORTCUT ตามสไตล์ของโซอี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์

ราคา 149 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้ทำขึ้นมาเพื่อสรุปเรื่องการตลาด และการสร้างแบรนด์ แบบ
SHORTCUT ตามสไตล์ของโซอี้  ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์
เจ้าของเพจ "โซอี้ DIGITAL SHORTCUT"
.
จากความชอบโดยส่วนตัวของผู้เขียนที่เป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือแบบนี้
ที่สรุปเนื้อๆ อ่านแล้วเข้าใจทันที
.
และสามารถเอาไปลงมือทำได้เลยโดยไม่ต้องมีอารัมภบทอะไรมากมาย
อ่านแล้วเหมือนไปกระตุกสิ่งที่คุณอาจเคยรู้ เคยได้ยิน
และทำให้คุณหยิบจับแต่ละเรื่องไปใช้ในธุรกิจได้เลย  
...
ไม่ว่าจะเป็น… ผู้ประกอบการ SME นักการตลาด หรือผู้ที่สนใจเรื่องการตลาด
และการสร้างแบรนด์ ควรมีเรื่องนี้ไว้ติดบ้าน

 

***หมายเหตุ เนื่องจากหนังสือมีการปรับราคาจาก 208 บาท เป็น ราคา 149 บาท

สำหรับท่านใดที่สั่ง Pre Order มาก่อนหน้านี้ สามารถติดต่อทีมงานเพื่อรับเงินส่วนต่างได้