เม่าเจ้าพ่อธุรกิจทองคำเมืองไทย


ออกอากาศ 6-7-2556 ทางกรุงเทพธุรกิจทีวี
ดำเนินรายการโดย
คุณโอภาส ถิรปัญญาเลิศ (ใหญ่ HI)
คุณอิสรีย์ ปัญญาดี

ออกอากาศ 29-3-2556 ทางกรุงเทพธุรกิจทีวี
ดำเนินรายการโดย
คุณโอภาส ถิรปัญญาเลิศ (ใหญ่ HI)
คุณอิสรีย์ ปัญญาดี

ออกอากาศ 22-6-2556 ทางกรุงเทพธุรกิจทีวี
ดำเนินรายการโดย
คุณโอภาส ถิรปัญญาเลิศ (ใหญ่ HI)
คุณอิสรีย์ ปัญญาดี ผู้ดำเนินรายการจากกรุงเทพธุรกิจทีวี

ดำเนินรายการโดย
คุณโอภาส ถิรปัญญาเลิศ (ใหญ่ HI)
คุณอิสรีย์ ปัญญาดี ผู้ดำเนินรายการจากกรุงเทพธุรกิจทีวี

ออกอากาศ 15-6-2556 ทางกรุงเทพธุรกิจทีวี
ดำเนินรายการโดย
คุณโอภาส ถิรปัญญาเลิศ (ใหญ่ HI)

ออกอากาศ 8-6-2556 ทางกรุงเทพธุรกิจทีวี
ดำเนินรายการโดย
คุณโอภาส ถิรปัญญาเลิศ (ใหญ่ HI)
คุณอิสรีย์ ปัญญาดี ผู้ดำเนินรายการจากกรุงเทพธุรกิจทีวี

ออกอากาศ 1-6-2556 ทางกรุงเทพธุรกิจทีวี
ดำเนินรายการโดย
คุณโอภาส ถิรปัญญาเลิศ (ใหญ่ HI)
คุณอิสรีย์ ปัญญาดี ผู้ดำเนินรายการจากกรุงเทพธุรกิจทีวี

ออกอากาศ 25-5-2556 ทางกรุงเทพธุรกิจทีวี
ดำเนินรายการโดย
คุณโอภาส ถิรปัญญาเลิศ (ใหญ่ HI)
คุณอิสรีย์ ปัญญาดี ผู้ดำเนินรายการจากกรุงเทพธุรกิจทีวี

ดำเนินรายการโดย
คุณโอภาส ถิรปัญญาเลิศ (ใหญ่ HI)
คุณอิสรีย์ ปัญญาดี ผู้ดำเนินรายการจากกรุงเทพธุรกิจทีวี

เม่าปีกเหล็ก : จากประสบการณ์ของคุณแม่ตัวเอง สู่ปฏิบัติการ...แก้เม่า ตอน 2
ออกอากาศ 4 พ.ค.56

เม่าปีกเหล็ก : จากประสบการณ์ของคุณแม่ตัวเอง สู่ปฏิบัติการ...แก้เม่า
ออกอากาศ 27 เม.ย.56

เม่าปีกเหล็ก : เทคนิคควบคุมจิตใจ "เม่า" ต้องรอให้เป็น กับ ปุณยวีย์ จันทรขจร ตอน 2
ออกอากาศ 20 เม.ย.56

ออกอากาศ 13-4-2556 ทางกรุงเทพธุรกิจทีวี
ดำเนินรายการโดย
คุณโอภาส ถิรปัญญาเลิศ (ใหญ่ HI)
คุณอิสรีย์ ปัญญาดี ผู้ดำเนินรายการจากกรุงเทพธุรกิจทีวี

ออกอากาศ 6-4-2556 ทางกรุงเทพธุรกิจทีวี
ดำเนินรายการโดย
คุณป้อม ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา "looking"
คุณอิสรีย์ ปัญญาดี

ออกอากาศ 30-3-2556 ทางกรุงเทพธุรกิจทีวี
ดำเนินรายการโดย
คุณป้อม ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา "looking"
คุณอิสรีย์ ปัญญาดี
Page: 1 of 10 page(s)
PREV   1   2   3   4   5   6   7 8   9   10   NEXT
 

รายการเม่าปีกเหล็ก
รายการที่ขนทัพ "เม่า ฆ่าไม่ตาย" มาช่วยกันเสริมความแข็งแกร่งให้ปีกของนักลงทุนทุกท่าน
ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา 15.00 - 15.30 น.  ทางกรุงเทพธุรกิจทีวี
ดำเนินรายการโดย
คุณโอภาส ถิรปัญญาเลิศ (ใหญ่ HI)
คุณอิสรีย์  ปัญญาดี  ผู้ดำเนินรายการจากกรุงเทพธุรกิจทีว