เม่าปีกเหล็ก ตอน61 คุณหมอเจเอฟเค ผู้โด่งดังในโลกไซเบอร์
"คุณหมอเจ" นพ.สมนึก ตปนียวรวงศ์ ฉายา "เซียนพันเว็บ"
ออกอากาศทางกรุงเทพธุรกิจทีวี
ดำเนินรายการโดย
คุณโอภาส ถิรปัญญาเลิศ (ใหญ่ HI)
คุณอิสรีย์ ปัญญาดี