เม่าปีกเหล็ก ตอน63 เทรดฟอเร็กซ์กับเจ้าของเว็บเพจ เทคนิคอลมาเนีย ตอน2
อดิศักดิ์ ชทิสาจารย์ เจ้าของเว็บเพจ เทคนิคอลมาเนีย
ออกอากาศทางกรุงเทพธุรกิจทีวี
ดำเนินรายการโดย
คุณโอภาส ถิรปัญญาเลิศ (ใหญ่ HI)
คุณอิสรีย์ ปัญญาดี